­
English

Efficiency analysis of Norwegian district courts

Forfattere:

Kittelsen, S.A.C., Førsund, F.R.

År:

1992

Referanse:

Journal of Productivity Analysis

3, 277-306

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: