­
English

Deregulering av det vest-europeiske gassmarkedet - korttidseffekter

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Golombek, Rolf, Sverre A.C. Kittelsen og Ove Wolfgang

År:

2000

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 5

Sammendrag (engelsk)

Rapporten drøfter virkninger på kort sikt av en omfattende liberalisering av gass- og kraftmarkedene i Vest-Europa. Analysene er basert på en empirisk likevektsmodell som gir en helhetlig og konsistent behandling av energimarkedene i Europa. Modellen tar vare på de strukturelle trekkene ved produksjon, transport og konsum av gass og elektrisitet i Europa, samt den nye konkurransesituasjonen som følger fra liberaliseringen. Modellen benyttes også til å studere virkninger av økt norsk salg av gass, samt hvordan endringer i beskatningen av energi påvirker prisen på gass.

Nøkkelord:

Gass, kraft, liberalisering

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Statoil
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3106 - Gassmarkedssimuleringer

ISBN:

82-7988-017-8

Kontakt:

rolf.golombek@frisch.uio.no

Finansiering:

Statoil