Bernt Bratsberg

Seniorforsker
Bilde av Bernt Bratsberg
Mobiltelefon 9221 3803

Utdannelse

  • Ph.D., Economics, University of California at Santa Barbara, mars 1991.
  • M.A., Economics, University of California at Santa Barbara, juni 1987.
  • Cand. Mag., Universitetet i Bergen, juni 1984.

Forskningsinteresser

Arbeidsmarked, innvandring, lønnsulikhet, utdanning

Andre tilknytninger

Professor II, ESOP, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Curriculum Vitae

 

Prosjekter

­

 Kun pågående prosjekter
Prosjekt-ID:Tittel:
1103Konjunkturavhengig likestilling av etniske minoriteter? En komparativ panelstudie av innvandreres suksess på arbeidsmarkedet
1105Adult Learning, Vocational Skills and Labour Market Outcomes
1110Ulikhet, sosial bakgrunn og institusjoner
1111FoU, Handel, Produktivitet og Ulikhet
1131Oppvekstvilkår, tidlig arbeidsløshet og marginalisering
1134En levedyktig velferdsstat
1149Oslo Fiscal Studies - a Centre for Public Economics
1150Deltakelse i arbeidslivet
1151Mobilisering av arbeidstilbudet
1156Utstøting fra arbeidsmarkedet
1157Immigrants and policies
1158Wage effects of immigration
1159Changing work
1172Social Insurance and Labor Market Inclusion in Norway
1173Work Life Challenges - workforce management and worker involvement solutions
1174Hooks for change? Family and employment as pathways to social inclusion among crime-prone individuals
1178Likhet under press? Nye perspektiver på ulikhet og inkludering
1179Ethnic segregation in schools and neighbourhoods
1181Virkninger av en aktivitetsorientert velferdspolitikk
1182Europa i endring
1190Striving for excellence, learning to cope? -Employer strategies for anaging sick leaves and employee health over the decades
1191Den fallende sysselsettingsraten og dens tiltagende sosiale gradient
1211Overføring av ulikhet mellom generasjonene
1214NORWELL
1222NORFACE
1223Globalisation, Institutions and the Welfare State
1308Evaluering av kvalifiseringsprogrammet
1330Evaluering av tiltak for å hjelpe personer med nedsatt arbeidsevne til å komme i arbeid
1331Sysselsetting blant funksjonshemmede i AKU
1335Innvandrere, sysselsetting og botid
1342Sysselsetting og trygd blant ulike innvandrergrupper i Norge
1370Tilpasning til varig høy arbeidsinnvandring
1391Arbeidsmarkeds- og trygdeforskning
1392Arbeidsinnvandring til Norge
1471Analyser av læringsresultater
1492Familieinnvandring og underholdskrav
1493Effekter av underholdskravet i familieinnvandringssaker
1672Sustaining the welfare and working life model in a diversified society
3164Prospects for Norwegian Petroleum Extraction and implications for the Norwegian Economy as a whole
4132Sykefravær i Norge - Årsaker, konsekvenser og politikkimplikasjoner
4133Sykefravær - Uførhet, normer og tiltak
4134Disentangling absence patterns
6512R&D, Industry Dynamics and Public Policy

Utvalgte publikasjoner

­

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bratsberg, Bernt and Ole RøgebergFlynn effect and its reversal are both environmentally caused2018Proceedings of the National Academy of Sciences Vol 115, no 26[PDF] [DOI]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum and Knut RøedJob Loss and Immigrant Labor Market Performance2018Economica vol 85(337), 124-151[PDF] [DOI]
Bratsberg, Bernt, Øystein Hernaes, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum, Knut RøedWelfare Activation and Youth Crime2018The Review of Economics and Statistics Forthcoming[DOI]
Bratsberg, Bernt and Ole RøgebergChildhood socioeconomic status does not explain the IQ-mortality gradient2017Intelligence [PDF] [DOI]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, Knut RøedImmigrant Labor Market Integration across Admission Classes2017Nordic Economic Policy Review 17-54[PDF]
Bratsberg, Bernt and Knut RøedThe Nordic welfare model in an open European labor market2015Nordic Economic Policy Review 2, 19-42[DOI]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum and Knut RøedImmigrants, Labour Market Performance, and Social Insurance2014Economic Journal Vol 124(580), 644-683[PDF]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, Marianne Røed and Pål SchøneImmigration Wage Effects by Origin2014Scandinavian Journal of Economics vol 116(2), 356-393[PDF]
Bratsberg, Bernt, Elisabeth Fevang and Knut RøedJob Loss and Disability Insurance2013Labour Economics Vol 24, 137-150[PDF] [DOI]
Barth, Erling, Bernt Bratsberg, and Oddbjørn RaaumImmigrant Wage Profiles within and between Firms2012Labour Economics Vol 19(4), 541-556[PDF]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, and Knut RøedEducating Children of Immigrants: Closing the Gap in Norwegian Schools2012Nordic Economic Policy Review Vol 3(1), 211-251[PDF]
Bratsberg, Bernt, and Oddbjørn RaaumImmigration and Wages: Evidence from Construction2012Economic Journal 122(565), 1177-1205[PDF]
Brinch, Christian, Bernt Bratsberg and Oddbjørn RaaumThe Effects of an Upper Secondary Education Reform on the Attainment of Immigrant Youth2012Education Economics vol 20(5), 447-473[PDF]
Barth, Erling, Bernt Bratsberg, Torbjørn Hægeland og Oddbjørn RaaumPerformance Pay, Union Bargaining and within-firm Wage Inequality2012Oxford Bulletin of Economics & Statistics 74(3), 327-362[PDF]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum and Knut RøedWhen Minority Labor Migrants Meet the Welfare State2010Journal of Labor Economics vol 28(3), 633-676[DOI]
Bratsberg, Bernt, James F. Ragan, Jr., and John T. WarrenDoes Raiding Explain the Negative Returns to Faculty Seniority?2010Economic Inquiry Volume 48, Issue 3, 704-721
Barth, E., B. Bratsberg, T.Hægeland and O. RaaumWho Pays for Performance2008International Journal of Manpower Vol. 29, No. 1: 8-29
Bratsberg, Bernt, Knut Røed, Oddbjørn Raaum, Robin Naylor, Markus Jäntti, Tor Eriksson, and Eva ÖsterbackaNonlinearities in Intergenerational Earnings Mobility: Consequences for Cross-Country Comparisons2007Economic Journal 117(519), C72-92
Bratsberg, Bernt, Erling Barth and Oddbjørn RaaumLocal Unemployment and the Relative Wages of Immigrants: Evidence from the Current Population Surveys2006The Review of Economics and Statistics 88(2) May, 243-263
Barth, Erling, Bernt Bratsberg and Oddbjørn RaaumIdentifying earnings assimilation of immigrants under changing macroeconomic conditions2004Scandinavian Journal of Economics 106(1), March 2004: 1-22.
Bratsberg, Bernt, James F. Ragan, Jr., and John T. WarrenNegative Returns to Seniority: New Evidence in Academic Markets2003Industrial and Labor Relations Review 56(2), January 2003: 306-323[PDF]
Bratsberg, Bernt, James F. Ragan, Jr., and Zaffar M. NasirThe Effect of Naturalization on Wage Growth: A Panel Study of Young Male Immigrants2002Journal of Labor Economics 20(3), July 2002: 568-597[PDF]
Bratsberg, Bernt, and Dek TerrellSchool Quality and Returns to Education of U.S. Immigrants2002Economic Inquiry 40(2), April 2002: 177-198[PDF]
Bratsberg, Bernt, and James F. Ragan, Jr.Changes in the Union Wage Premium by Industry2002Industrial and Labor Relations Review 56(1), October 2002: 65-83[PDF]
Bratsberg, Bernt, and James F. Ragan, Jr.The Impact of Host-Country Schooling on Earnings - A Study of Male Immigrants in the United States2002Journal of Human Resources 37(1) Winter, 63-105[PDF]
Bratsberg, Bernt, and Dek TerrellExperience, Tenure, and Wage Growth of Young Black and White Men1998Journal of Human Resources 33(3) Summer, 658-682
Borjas, George J., and Bernt BratsbergWho Leaves? The Outmigration of the Foreign-Born1996The Review of Economics and Statistics 78(1), 165-176[PDF]
Bratsberg, Bernt, and Jarkko TurunenWage Curve Evidence from Panel Data1996Economics Letters 51(3), 345-362
Bratsberg, BerntThe Incidence of Non-Return Among Foreign Students in the United States1995Economics of Education Review 14(4), 373-384
Bratsberg, BerntLegal versus Illegal U.S. Immigration and Source Country Characteristics1995Southern Economic Journal 61(3), 715-727[PDF]
Vis alle publikasjoner

Bokkapittel

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Barth, Erling, Bernt Bratsberg og Oddbjørn RaaumPrestasjonslønn i nye former2015Norsk arbeidsliv i turbulente tider, Dale-Olsen, Harald (red). Kap 6, 121-136
Bratsberg, Bernt og Pål SchøneIntegrering eller segmentering? Sysselsetting etter innvandringsgrunn2015Norsk arbeidsliv i turbulente tider, Dale-Olsen, Harald (red). Kap 11, 202-219
Bratsberg, Bernt, Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard og Oddbjørn RaaumArbeidsinnvandring, rekruttering og fleksibilitet2015Norsk arbeidsliv i turbulente tider, Dale-Olsen, Harald (red). Kap 3, 56-82
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum and Knut RøedLabour migrant adjustments in the aftermath of the financial crisis2014TemaNord 2014:531. The Nordic model - challenged but capable of reform, 173-196.[PDF]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, and Kjetil SørlieForeign-born Migration to and from Norway2007in Caglar Ozden and Maurice Schiff (eds.), /International Migration, Economic Development, & Policy/, New York: World Bank and Palgrave Macmillan.[PDF]
Barth, E., B. Bratsberg, T. Hægeland og O. RaaumNye avlønningsformer2005i H. Torp (ed) Nytt Arbeidsliv: Medvirkning, inkludering og belønning, Gyldendal Akademisk
Barth, E., B. Bratsberg, T. Hægeland og O. RaaumStørre lønnsforskjeller i Norge: En følge av prestasjonslønn?2005i H. Torp (ed) Nytt Arbeidsliv: Medvirkning, inkludering og belønning, Gyldendal Akademisk
Vis alle publikasjoner

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bratsberg, Bernt, Torgeir Nyen, Oddbjørn RaaumFagbrev i voksen alder2017Søkelys på arbeidslivet vol 34(1.2), 23-43[PDF] [DOI]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum og Knut Røed Flyktninger på det norske arbeidsmarkedet2016Søkelys på arbeidslivet Vol 33(3), 185-207[DOI]
Bratsberg, Bernt og Mari Brekke HoldenAllmenngjøring i byggebransjen2015Samfunnsøkonomen vol 129(2), 68-80[PDF]
Bratsberg, Bernt, Knut Røed og Oddbjørn RaaumArbeidsinnvandring - Varig gevinst?2014Søkelys på arbeidslivet vol 31(4), 275-295[PDF]
Bratsberg, Bernt og Oddbjørn RaaumMigrasjonsstrømmenes påvirkning på lønns- og arbeidsvilkår2013Samfunnsøkonomen Nr 3, 18-29[PDF]
Bratsberg, Bernt, Knut Røed og Oddbjørn RaaumGjør registerdata AKU overflødig?2012Økonomiske analyser Nr. 5, 46-52[PDF]
Bratsberg, Bernt, Torbjørn Hægeland, and Oddbjørn RaaumTøffere krav? Ferdigheter og deltakelse i arbeidslivet2011Søkelys på arbeidslivet 28(4), 302-316[PDF]
Bratsberg, Bernt, and Knut RøedKan demografi forklare veksten i uførhet?2011Søkelys på arbeidslivet 28(1), 3-21[PDF]
Barth, Erling, Bernt Bratsberg og Oddbjørn RaaumMulighetenes land? Inntektsprofiler for innvandrere til Norge og USA2004Tidsskrift for samfunnsforskning vol 45, nr 4, side 637-658[PDF]
Vis alle publikasjoner

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bratsberg, Bernt, Knut Røed og Oddbjørn RaaumYrkesdeltaking på lang sikt blant ulike innvandrergrupper i Norge2011Nr. 1[PDF]
Bratsberg, Bernt og Oddbjørn RaaumEffekter av krav om forsørgelsesevne ved familiegjenforening2010Nr. 4[PDF]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, Knut Røed og Hege Marie GjefsenUtdannings- og arbeidskarrierer hos unge voksne: Hvor havner ungdom som slutter skolen i ung alder?2010Nr. 3[PDF]
Vis alle publikasjoner

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://www.sv.uio.no/econ/forskning/memorandum/.

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Raaum, Oddbjørn, Bernt Bratsberg, Knut Røed, Eva Österbacka, Tor Eriksson, Markus Jäntti, Robin NaylorMarital Sorting, Household Labor Supply, and Intergenerational Earnings Mobility across Countries2007Nr. 17[PDF]
Eriksson, Tor, Bernt Bratsberg and Oddbjørn RaaumEarnings persistence across generations: Transmission through health?2005Nr. 35[PDF]
Jäntti, Markus, Bernt Bratsberg, Knut Røed, Oddbjørn Raaum, Robin Naylor, Eva Österbacka, Anders Björklund and Tor ErikssonAmerican exceptionalism in a new light: a comparison of intergenerational earnings mobility in the Nordic countries, the United Kingdom and the United States2005Nr. 34[PDF]
Barth, Erling, Bernt Bratsberg and Oddbjørn RaaumLocal Unemployment and the Relative Wages of Immigrants: Evidence from the Current Population Surveys2002Nr. 20[PDF]
Barth, Erling, Bernt Bratsberg and Oddbjørn RaaumLocal Unemployment and the Earnings Assimilation of Immigrants in Norway2002Nr. 19[PDF]
Barth, Erling, Bernt Bratsberg, Robin A. Naylor, and Oddbjørn RaaumExplaining Variations in Wage Curves: Theory and Evidence2002Nr. 3[PDF]
Vis alle publikasjoner

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bratsberg, B., O. Raaum, K. RøedImmigrant Responses to Social Insurance Generosity2018IZA Discussion Paper No. 11482[PDF]
Bratsberg, Bernt, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum, Knut Røed, Ole J. RøgebergTrends in Assortative Mating and Offspring Outcomes2018IZA DP No. 11753[PDF]
Bratsberg, Bernt, Øystein Hernaes, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum, Knut RøedWelfare Activation and Youth Crime2018IZA DP No. 11719[PDF]
Bratsberg, B., T. Nyen, O. RaaumVoksne som tar fagbrev2016Fafo-notat 11[PDF]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum and Knut RøedJob Loss and Immigrant Labor Market Performance2016Artikkelen kan lastes ned fra CReAM (http://www.cream-migration.org/publ_uploads/CDP_02_16.pdf) og IZA (http://ftp.iza.org/dp9729.pdf)[PDF]
Bevelander, P., J. Helgertz, B. Bratsberg, A. TegunimatakaVem blir medborgare och vad händer sen? Naturalisering i Danmark, Norge och Sverige2015Rapport 2015:6, Stockholm: Delmi[PDF]
Bratsberg, B., Raaum, O., K. RøedLabour Migrant Adjustments in the Aftermath of the Financial Crisis2014Discussion paper no 19, Centre for Research and Analysis of Migration, University College London[PDF]
Bratsberg, B., Raaum, O., K. RøedImmigrants, Labour Market Performance and Social Insurance2014Discussion paper no 26/14, Centre for Research and Analysis of Migration, University College London[PDF]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum and Knut RøedImmigrants, Labor Market Performance, and Social Insurance2014IZA Discussion paper no 8292[PDF]
Bratsberg, Bernt, Torbjørn Hægeland and Oddbjørn RaaumImmigrant skills and employment Cross-country evidence from the Adult Literacy and Life Skills Survey2013Discussion papers no 730, Statistisk sentralbyrå[PDF]
Barth, Erling, Bernt Bratsberg og Oddbjørn RaaumImmigrant Wage Profiles within and between Firms2011NORFACE MIGRATION Discussion Paper No. 2011-19[PDF]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum og Knut RøedEducating Children of Immigrants: Closing the Gap in Norwegian Schools2011IZA discussion paper no 6138[PDF]
Hægeland, Torbjørn, Lars J. Kirkebøen, Bernt Bratsberg og Oddbjørn RaaumValue added-indikatorer: Et nyttig verktøy i kvalitetsvurdering av skoler?2011Statistisk sentralbyrå, Rapporter 42/2011[PDF]
Bratsberg, B., O. Raaum, M. Røed and P. SchøneImmigration Wage Impacts by Origin2010CReAM Discussion Paper No 30/10[PDF]
Bratsberg, Bernt, Elisabeth Fevang and Knut RøedDisability in the Welfare State: An Unemployment Problem in Disguise?2010IZA DP No. 4897[PDF]
Barth, E., Bratsberg, B., Hægeland, T. og O.RaaumPerformance Pay and Within-firm Wage Inequality2009IZA Discussion Paper No. 4137[PDF]
Barth, E., B. Bratsberg, T. Hægeland og O. RaaumPerformance Pay and Within-Firm Inequality2008Manpower Human Resources Lab Disc Paper, Centre for Economic Performance, London
Bratsberg, B., O. Raaum, og K. RøedWhen Minority Labor Migrants Meet the Welfare State2008Centre for Research and Analysis of Migration, Discussion Paper No. 17, University College London
Brinch, C.N., B. Bratsberg og O. RaaumThe Effects of an Upper Secondary Education Reform on the Attainment of Immigrant Youth2008Discussion Papers 528 - Statistics Norway[PDF]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, and Knut RøedWhen Minority Labor Migrants Meet the Welfare State2007IZA Discussion Paper No. 2872, June 2007[PDF]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, and Knut RøedOpp og ned: Yrkesaktivitet og trygd over livsløpet for tidlige arbeidsinnvandrere i Norge (Up and down: Employment and welfare participation over the lifecycle among early labor immigrants in Norway)2007Integreringskart 2007, Oslo: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (in Norwegian)[PDF]
Jäntti, Markus, Bernt Bratsberg, Knut Røed, Oddbjørn Raaum, Robin Naylor, Eva Österbacka, Anders Björklund and Tor ErikssonAmerican exceptionalism in a new light: a comparison of intergenerational earnings mobility in the Nordic countries, the United Kingdom and the United States2006IZA Discussion paper no 1938[PDF]
Barth, E., B. Bratsberg, T.Hægeland and O. RaaumWho Pays for Performance2006IZA Discussion Paper No 2142[PDF]
Bratsberg, B., Hægeland, T. and O. RaaumLese- og tallforståelse, utdanning og arbeidsmarkedssuksess2006Universitetet i Stavanger, Lesesenteret
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, and Knut RøedThe Rise and Fall of Immigrant Employment: A Lifecycle Study of Labor Migrants to Norway2006[PDF]
Bratsberg, Bernt, Hege Marie Edvardsen, Oddbjørn Raaum og Kjetil SørlieUtflytting blant innvandrere i Norge2005Søkelys på arbeidslivet nr 2, årgang 22, s 181-192[PDF]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum og Knut RøedLifecycle Employment and Earnings of Labor Migrants to Norway2003[PDF]
Bratsberg, BerntForskningsprogrammet Sysselsetting og arbeidsmarked (1997-2001)2002[PDF]
Bratsberg, BerntLabor Market Assimilation of Immigrants in Norway2000[PDF]
Vis alle publikasjoner
Publisert 5. des. 2013 23:38 - Sist endret 11. sep. 2018 08:49