Bernt Bratsberg

Seniorforsker
Bilde av Bernt Bratsberg
Mobiltelefon 9221 3803

Utdannelse

  • Ph.D., Economics, University of California at Santa Barbara, mars 1991.
  • M.A., Economics, University of California at Santa Barbara, juni 1987.
  • Cand. Mag., Universitetet i Bergen, juni 1984.

Forskningsinteresser

Arbeidsmarked, innvandring, lønnsulikhet, utdanning

Andre tilknytninger

Professor II, ESOP, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Curriculum Vitae

 

Prosjekter

­

 Kun pågående prosjekter
Prosjekt-ID:Tittel:Ekstern ref:
1103Konjunkturavhengig likestilling av etniske minoriteter? En komparativ panelstudie av innvandreres suksess på arbeidsmarkedet
1105Adult Learning, Vocational Skills and Labour Market Outcomes228247
1110Ulikhet, sosial bakgrunn og institusjoner
1111FoU, Handel, Produktivitet og Ulikhet
1113Hvem stemmer ved valg, og hvorfor?
1115Lost in transition? Uncovering social and health consequences of sub-optimal transitions in the education system314562
1131Oppvekstvilkår, tidlig arbeidsløshet og marginalisering
1134En levedyktig velferdsstat
1137The corona crisis and its economic consequences316475
1138Nordic comparative micro-data laboratory for analyses of common shocks: The case of Covid19325356
1149Oslo Fiscal Studies - a Centre for Public Economics219616
1150Deltakelse i arbeidslivet
1151Mobilisering av arbeidstilbudet
1156Utstøting fra arbeidsmarkedet
1157Immigrants and policies
1158Wage effects of immigration
1159Changing work
1172Social Insurance and Labor Market Inclusion in Norway202513
1173Work Life Challenges - workforce management and worker involvement solutions202647
1174Hooks for change? Family and employment as pathways to social inclusion among crime-prone individuals202453
1178Likhet under press? Nye perspektiver på ulikhet og inkludering236992
1179Ethnic segregation in schools and neighbourhoods236793
1181Virkninger av en aktivitetsorientert velferdspolitikk185201
1182Europa i endring227072
1183Principles under pressure? A study of governmental crisis management324615
1190Striving for excellence, learning to cope? -Employer strategies for anaging sick leaves and employee health over the decades227117
1191Den fallende sysselsettingsraten og dens tiltagende sosiale gradient280350/GE
1211Overføring av ulikhet mellom generasjonene
1214NORWELL
1222NORFACE
1223Globalisation, Institutions and the Welfare State462-14-082
1308Evaluering av kvalifiseringsprogrammet
1330Evaluering av tiltak for å hjelpe personer med nedsatt arbeidsevne til å komme i arbeidProsjekt 70203
1331Sysselsetting blant funksjonshemmede i AKU
1335Innvandrere, sysselsetting og botid
1342Sysselsetting og trygd blant ulike innvandrergrupper i Norge
1370Tilpasning til varig høy arbeidsinnvandring på det norske arbeidsmarkedetASD 1214 Opsahl
1378Atferd og bærekraft i et nytt pensjonssystem18/1025
1391Arbeidsmarkeds- og trygdeforskning
1392Arbeidsinnvandring til Norge
1471Analyser av læringsresultater
1492Familieinnvandring og underholdskrav
1493Effekter av underholdskravet i familieinnvandringssaker17/01477
1672Sustaining the welfare and working life model in a diversified society270772
1676Intergenerational Mobility and Labor Market Inclusion300917
1677Employment, investment, and inequality in the aftermath of the Covid-19 crisis315769
3164Prospects for Norwegian Petroleum Extraction and implications for the Norwegian Economy as a whole233687
4132Sykefravær i Norge - Årsaker, konsekvenser og politikkimplikasjoner187924
4133Sykefravær - Uførhet, normer og tiltak201416
4134Disentangling absence patterns227103
4164Hearing loss, work and societal costs: a longitudinal population study301426
6512R&D, Industry Dynamics and Public Policy

Utvalgte publikasjoner

­

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bratsberg, Bernt, Ole Røgeberg, Vegard SkirbekkTechnology-induced job loss risk, disability and all-cause mortality in Norway2021Occupational and Environmental Medicine Vol 79(1), 32-37[PDF] [DOI]
Bratsberg, Bernt, Jeremy Ferwerda, Henning Finseraas, Andreas KotsadamHow Settlement Locations and Local Networks Influence Immigrant Political Integration2021American Journal of Political Science Vol 65 (3), 551-565[PDF] [DOI]
Bratsberg, Bernt, Christopher T. Dawes, Andreas Kotsadam, Karl-Oskar Lindgren, Richard Öhrvall, Sven Oskarsson and Oddbjørn RaaumBirth Order and Voter Turnout2020British Journal of Political Science 1-8[PDF] [DOI]
Bratsberg, Bernt, Knut Røed, Oddbjørn RaaumExcess Churn in Integrated Labor Markets2020Journal of Population Economics [DOI]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, Knut RøedImmigrant Responses to Social Insurance Generosity2020Labour Economics Vol 65[PDF] [DOI]
Bratsberg, Bernt, Ole Røgeberg and Vegard SkirbekkFathers of children conceived using ART have higher cognitive ability scores than fathers of naturally conceived children2020Human reproduction vol 35(6), 1461-1468[PDF] [DOI]
Bratsberg, Bernt, Torgeir Nyen, Oddbjørn RaaumEconomic returns to adult vocational qualifications2020Journal of Education and Work 33:2, 99-114[PDF] [DOI]
Bratsberg, Bernt, Torgeir Nyen, Oddbjørn RaaumAdult Vocational Qualifications Reduce the Social Gradient in Education2019Social Inclusion Vol 7(3), 95-109[PDF] [DOI]
Bratsberg, Bernt, Øystein Hernaes, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum, Knut RøedWelfare Activation and Youth Crime2019The Review of Economics and Statistics 101(4): 561-574.[PDF] [DOI]
Bratsberg, Bernt and Ole RøgebergNorwegian IQ scores are falling – but genes are not to blame2019The Science Breaker [DOI]
Bratsberg, Bernt and Ole RøgebergFlynn effect and its reversal are both environmentally caused2018Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America Vol 115, no 26[PDF] [DOI]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum and Knut RøedJob Loss and Immigrant Labor Market Performance2018Economica vol 85(337), 124-151[PDF] [DOI]
Bratsberg, Bernt and Ole RøgebergChildhood socioeconomic status does not explain the IQ-mortality gradient2017Intelligence [PDF] [DOI]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, Knut RøedImmigrant Labor Market Integration across Admission Classes2017Nordic Economic Policy Review 17-54[PDF]
Bratsberg, Bernt and Knut RøedThe Nordic welfare model in an open European labor market2015Nordic Economic Policy Review 2, 19-42[DOI]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum and Knut RøedImmigrants, Labour Market Performance, and Social Insurance2014Economic Journal Vol 124(580), 644-683[PDF]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, Marianne Røed and Pål SchøneImmigration Wage Effects by Origin2014The Scandinavian Journal of Economics vol 116(2), 356-393[PDF]
Bratsberg, Bernt, Elisabeth Fevang and Knut RøedJob Loss and Disability Insurance2013Labour Economics Vol 24, 137-150[PDF] [DOI]
Barth, Erling, Bernt Bratsberg, and Oddbjørn RaaumImmigrant Wage Profiles within and between Firms2012Labour Economics Vol 19(4), 541-556[PDF]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, and Knut RøedEducating Children of Immigrants: Closing the Gap in Norwegian Schools2012Nordic Economic Policy Review Vol 3(1), 211-251[PDF]
Bratsberg, Bernt, and Oddbjørn RaaumImmigration and Wages: Evidence from Construction2012Economic Journal 122(565), 1177-1205[PDF]
Brinch, Christian, Bernt Bratsberg and Oddbjørn RaaumThe Effects of an Upper Secondary Education Reform on the Attainment of Immigrant Youth2012Education Economics vol 20(5), 447-473[PDF]
Barth, Erling, Bernt Bratsberg, Torbjørn Hægeland og Oddbjørn RaaumPerformance Pay, Union Bargaining and within-firm Wage Inequality2012Oxford Bulletin of Economics & Statistics 74(3), 327-362[PDF]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum and Knut RøedWhen Minority Labor Migrants Meet the Welfare State2010Journal of Labor Economics vol 28(3), 633-676[DOI]
Bratsberg, Bernt, James F. Ragan, Jr., and John T. WarrenDoes Raiding Explain the Negative Returns to Faculty Seniority?2010Economic Inquiry Volume 48, Issue 3, 704-721
Barth, E., B. Bratsberg, T.Hægeland and O. RaaumWho Pays for Performance2008International Journal of Manpower Vol. 29, No. 1: 8-29
Bratsberg, Bernt, Knut Røed, Oddbjørn Raaum, Robin Naylor, Markus Jäntti, Tor Eriksson, and Eva ÖsterbackaNonlinearities in Intergenerational Earnings Mobility: Consequences for Cross-Country Comparisons2007Economic Journal 117(519), C72-92
Bratsberg, Bernt, Erling Barth and Oddbjørn RaaumLocal Unemployment and the Relative Wages of Immigrants: Evidence from the Current Population Surveys2006The Review of Economics and Statistics 88(2) May, 243-263
Barth, Erling, Bernt Bratsberg and Oddbjørn RaaumIdentifying earnings assimilation of immigrants under changing macroeconomic conditions2004The Scandinavian Journal of Economics 106(1), March 2004: 1-22.
Bratsberg, Bernt, James F. Ragan, Jr., and John T. WarrenNegative Returns to Seniority: New Evidence in Academic Markets2003Industrial and Labor Relations Review 56(2), January 2003: 306-323[PDF]
Bratsberg, Bernt, James F. Ragan, Jr., and Zaffar M. NasirThe Effect of Naturalization on Wage Growth: A Panel Study of Young Male Immigrants2002Journal of Labor Economics 20(3), July 2002: 568-597[PDF]
Bratsberg, Bernt, and Dek TerrellSchool Quality and Returns to Education of U.S. Immigrants2002Economic Inquiry 40(2), April 2002: 177-198[PDF]
Bratsberg, Bernt, and James F. Ragan, Jr.The Impact of Host-Country Schooling on Earnings - A Study of Male Immigrants in the United States2002The Journal of Human Resources 37(1) Winter, 63-105[PDF]
Bratsberg, Bernt, and James F. Ragan, Jr.Changes in the Union Wage Premium by Industry2002Industrial and Labor Relations Review 56(1), October 2002: 65-83[PDF]
Bratsberg, Bernt, and Dek TerrellExperience, Tenure, and Wage Growth of Young Black and White Men1998The Journal of Human Resources 33(3) Summer, 658-682
Borjas, George J., and Bernt BratsbergWho Leaves? The Outmigration of the Foreign-Born1996The Review of Economics and Statistics 78(1), 165-176[PDF]
Bratsberg, Bernt, and Jarkko TurunenWage Curve Evidence from Panel Data1996Economics Letters 51(3), 345-362
Bratsberg, BerntThe Incidence of Non-Return Among Foreign Students in the United States1995Economics of Education Review 14(4), 373-384
Bratsberg, BerntLegal versus Illegal U.S. Immigration and Source Country Characteristics1995Southern Economic Journal 61(3), 715-727[PDF]
Vis alle publikasjoner

Bokkapittel

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, Knut RøedImmigration and Social Insurance Design: Lessons from the COVID-19 Pandemic2021In Nora Sanchez Gassen and Oskar Penje (eds), Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets: The impact of the COVID-19 pandemic. Copenhagen: Nordic Council of Ministers[PDF] [DOI]
Bratsberg, Bernt, Ole Røgeberg, Vegard SkirbekkThe relevance of cognition in the context of population ageing2021In Routledge Handbook on the Economics of Ageing
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, and Knut RøedSocial Insurance Design and the Economic Integration of Immigrants2019In Lars Calmfors and Nora Sánchez Gassen (eds), Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets. Copenhagen: Nordic Council of Ministers, pp. 133-158.[PDF] [DOI]
Barth, Erling, Bernt Bratsberg og Oddbjørn RaaumPrestasjonslønn i nye former2015Norsk arbeidsliv i turbulente tider, Dale-Olsen, Harald (red). Kap 6, 121-136
Bratsberg, Bernt og Pål SchøneIntegrering eller segmentering? Sysselsetting etter innvandringsgrunn2015Norsk arbeidsliv i turbulente tider, Dale-Olsen, Harald (red). Kap 11, 202-219
Bratsberg, Bernt, Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard og Oddbjørn RaaumArbeidsinnvandring, rekruttering og fleksibilitet2015Norsk arbeidsliv i turbulente tider, Dale-Olsen, Harald (red). Kap 3, 56-82
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum and Knut RøedLabour migrant adjustments in the aftermath of the financial crisis2014TemaNord 2014:531. The Nordic model - challenged but capable of reform, 173-196.[PDF]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, and Kjetil SørlieForeign-born Migration to and from Norway2007in Caglar Ozden and Maurice Schiff (eds.), /International Migration, Economic Development, & Policy/, New York: World Bank and Palgrave Macmillan.[PDF]
Barth, E., B. Bratsberg, T. Hægeland og O. RaaumStørre lønnsforskjeller i Norge: En følge av prestasjonslønn?2005i H. Torp (ed) Nytt Arbeidsliv: Medvirkning, inkludering og belønning, Gyldendal Akademisk
Barth, E., B. Bratsberg, T. Hægeland og O. RaaumNye avlønningsformer2005i H. Torp (ed) Nytt Arbeidsliv: Medvirkning, inkludering og belønning, Gyldendal Akademisk
Vis alle publikasjoner

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bratsberg, Bernt, Gaute Eielsen, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum, Knut Røed, Trond VigtelKoronakrisens første uker - hvem tok støyten i arbeidslivet2020Samfunnsøkonomen Vol 134(2), 41-50[PDF]
Bratsberg, Bernt, Torgeir Nyen, Oddbjørn RaaumFagbrev i voksen alder2017Søkelys på arbeidslivet vol 34(1.2), 23-43[PDF] [DOI]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum og Knut RøedFlyktninger på det norske arbeidsmarkedet2016Søkelys på arbeidslivet Vol 33(3), 185-207[DOI]
Bratsberg, Bernt og Mari Brekke HoldenAllmenngjøring i byggebransjen2015Samfunnsøkonomen vol 129(2), 68-80[PDF]
Bratsberg, Bernt, Knut Røed og Oddbjørn RaaumArbeidsinnvandring - Varig gevinst?2014Søkelys på arbeidslivet vol 31(4), 275-295[PDF]
Bratsberg, Bernt og Oddbjørn RaaumMigrasjonsstrømmenes påvirkning på lønns- og arbeidsvilkår2013Samfunnsøkonomen Nr 3, 18-29[PDF]
Bratsberg, Bernt, Knut Røed og Oddbjørn RaaumGjør registerdata AKU overflødig?2012Økonomiske analyser Nr. 5, 46-52[PDF]
Bratsberg, Bernt, Torbjørn Hægeland, and Oddbjørn RaaumTøffere krav? Ferdigheter og deltakelse i arbeidslivet2011Søkelys på arbeidslivet 28(4), 302-316[PDF]
Bratsberg, Bernt, and Knut RøedKan demografi forklare veksten i uførhet?2011Søkelys på arbeidslivet 28(1), 3-21[PDF]
Barth, Erling, Bernt Bratsberg og Oddbjørn RaaumMulighetenes land? Inntektsprofiler for innvandrere til Norge og USA2004Tidsskrift for samfunnsforskning vol 45, nr 4, side 637-658[PDF]
Vis alle publikasjoner

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Alstadsæter, Anette, Bernt Bratsberg, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum, and Knut RøedThe Social Gradient in Employment Loss during COVID-192022Nr. 1[PDF]
Bratsberg, Bernt og Oddbjørn RaaumUnderholdskrav, familieinnvandring og integrering2021Nr. 5[PDF]
Bratsberg, Bernt, Knut Røed og Oddbjørn RaaumYrkesdeltaking på lang sikt blant ulike innvandrergrupper i Norge2011Nr. 1[PDF]
Bratsberg, Bernt og Oddbjørn RaaumEffekter av krav om forsørgelsesevne ved familiegjenforening2010Nr. 4[PDF]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, Knut Røed og Hege Marie GjefsenUtdannings- og arbeidskarrierer hos unge voksne: Hvor havner ungdom som slutter skolen i ung alder?2010Nr. 3[PDF]
Vis alle publikasjoner

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Raaum, Oddbjørn, Bernt Bratsberg, Knut Røed, Eva Österbacka, Tor Eriksson, Markus Jäntti, Robin NaylorMarital Sorting, Household Labor Supply, and Intergenerational Earnings Mobility across Countries2007Nr. 17[PDF]
Eriksson, Tor, Bernt Bratsberg and Oddbjørn RaaumEarnings persistence across generations: Transmission through health?2005Nr. 35[PDF]
Jäntti, Markus, Bernt Bratsberg, Knut Røed, Oddbjørn Raaum, Robin Naylor, Eva Österbacka, Anders Björklund and Tor ErikssonAmerican exceptionalism in a new light: a comparison of intergenerational earnings mobility in the Nordic countries, the United Kingdom and the United States2005Nr. 34[PDF]
Barth, Erling, Bernt Bratsberg and Oddbjørn RaaumLocal Unemployment and the Relative Wages of Immigrants: Evidence from the Current Population Surveys2002Nr. 20[PDF]
Barth, Erling, Bernt Bratsberg and Oddbjørn RaaumLocal Unemployment and the Earnings Assimilation of Immigrants in Norway2002Nr. 19[PDF]
Barth, Erling, Bernt Bratsberg, Robin A. Naylor, and Oddbjørn RaaumExplaining Variations in Wage Curves: Theory and Evidence2002Nr. 3[PDF]
Vis alle publikasjoner

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bratsberg, Bernt, og Oddbjørn RaaumUtenlandsk arbeidskraft i Norge 1990-20172021Vedlegg til NOU 2021:2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring - Tiltak for økt sysselsetting https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2021-2/id2832582/[PDF]
Reme, Bjørn-Atle, Jonathan Wörn, Anna Aasen Godøy, Rannveig Kaldager Hart, Bernt Bratsberg og Oddbjørn RaaumArbeidsløshet og helse2021Folkehelserapportens temautgave 2021. Folkehelsen etter covid-19. Pandemiens konsekvenser for ulike grupper i befolkningen. Rapport 2021. Oslo: Folkehelseinstituttet[PDF]
Bratsberg, Bernt, Andreas Kotsadam, Selma WaltherMale Fertility: Facts, Distribution and Drivers of Inequality2021IZA DP No. 14506[PDF]
Alstadsæter, A., Bratsberg, B., Eielsen, G., Kopczuk, W., Markussen, S., Raaum, O., K. RøedThe first weeks of the coronavirus crisis: Who got hit, when and why? Evidence from Norway2020Covid Economics 15, 63-77[PDF]
Bratsberg, Bernt, Jeremy Ferwerda, Henning Finseraas and Andreas KotsadamHow Settlement Locations and Local Networks Influence Immigrant Political Integration2019CReAM discussion paper no 18/19[PDF]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, and Knut RøedExcess Churn in Integrated Labor Markets2019IZA discussion paper no 12697[PDF]
Ulltveit-Moe, Karen Helene, Andreas Moxnes, Bratsberg, Bernt, Oddbjørn RaaumOpening the floodgates: industry and occupation adjustments to labor immigration2019Centre for Economic Policy Research Discussion paper no 13670[PDF]
Bratsberg, B., O. Raaum, K. RøedImmigrant Responses to Social Insurance Generosity2018IZA Discussion Paper No. 11482[PDF]
Bratsberg, Bernt, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum, Knut Røed, Ole J. RøgebergTrends in Assortative Mating and Offspring Outcomes2018IZA DP No. 11753[PDF]
Bratsberg, Bernt, Øystein Hernaes, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum, Knut RøedWelfare Activation and Youth Crime2018IZA DP No. 11719[PDF]
Bratsberg, B., T. Nyen, O. RaaumVoksne som tar fagbrev2016Fafo-notat 11[PDF]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum and Knut RøedJob Loss and Immigrant Labor Market Performance2016Artikkelen kan lastes ned fra CReAM (http://www.cream-migration.org/publ_uploads/CDP_02_16.pdf) og IZA (http://ftp.iza.org/dp9729.pdf)[PDF]
Bevelander, P., J. Helgertz, B. Bratsberg, A. TegunimatakaVem blir medborgare och vad händer sen? Naturalisering i Danmark, Norge och Sverige2015Rapport 2015:6, Stockholm: Delmi[PDF]
Bratsberg, B., Raaum, O., K. RøedLabour Migrant Adjustments in the Aftermath of the Financial Crisis2014Discussion paper no 19, Centre for Research and Analysis of Migration, University College London[PDF]
Bratsberg, B., Raaum, O., K. RøedImmigrants, Labour Market Performance and Social Insurance2014Discussion paper no 26/14, Centre for Research and Analysis of Migration, University College London[PDF]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum and Knut RøedImmigrants, Labor Market Performance, and Social Insurance2014IZA Discussion paper no 8292[PDF]
Bratsberg, Bernt, Torbjørn Hægeland and Oddbjørn RaaumImmigrant skills and employment Cross-country evidence from the Adult Literacy and Life Skills Survey2013Discussion papers no 730, Statistisk sentralbyrå[PDF]
Barth, Erling, Bernt Bratsberg og Oddbjørn RaaumImmigrant Wage Profiles within and between Firms2011NORFACE MIGRATION Discussion Paper No. 2011-19[PDF]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum og Knut RøedEducating Children of Immigrants: Closing the Gap in Norwegian Schools2011IZA discussion paper no 6138[PDF]
Hægeland, Torbjørn, Lars J. Kirkebøen, Bernt Bratsberg og Oddbjørn RaaumValue added-indikatorer: Et nyttig verktøy i kvalitetsvurdering av skoler?2011Statistisk sentralbyrå, Rapporter 42/2011[PDF]
Bratsberg, B., O. Raaum, M. Røed and P. SchøneImmigration Wage Impacts by Origin2010CReAM Discussion Paper No 30/10[PDF]
Bratsberg, Bernt, Elisabeth Fevang and Knut RøedDisability in the Welfare State: An Unemployment Problem in Disguise?2010IZA DP No. 4897[PDF]
Barth, E., Bratsberg, B., Hægeland, T. og O.RaaumPerformance Pay and Within-firm Wage Inequality2009IZA Discussion Paper No. 4137[PDF]
Barth, E., B. Bratsberg, T. Hægeland og O. RaaumPerformance Pay and Within-Firm Inequality2008Manpower Human Resources Lab Disc Paper, Centre for Economic Performance, London
Bratsberg, B., O. Raaum, og K. RøedWhen Minority Labor Migrants Meet the Welfare State2008Centre for Research and Analysis of Migration, Discussion Paper No. 17, University College London
Brinch, C.N., B. Bratsberg og O. RaaumThe Effects of an Upper Secondary Education Reform on the Attainment of Immigrant Youth2008Discussion Papers 528 - Statistics Norway[PDF]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, and Knut RøedWhen Minority Labor Migrants Meet the Welfare State2007IZA Discussion Paper No. 2872, June 2007[PDF]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, and Knut RøedOpp og ned: Yrkesaktivitet og trygd over livsløpet for tidlige arbeidsinnvandrere i Norge (Up and down: Employment and welfare participation over the lifecycle among early labor immigrants in Norway)2007Integreringskart 2007, Oslo: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (in Norwegian)[PDF]
Jäntti, Markus, Bernt Bratsberg, Knut Røed, Oddbjørn Raaum, Robin Naylor, Eva Österbacka, Anders Björklund and Tor ErikssonAmerican exceptionalism in a new light: a comparison of intergenerational earnings mobility in the Nordic countries, the United Kingdom and the United States2006IZA Discussion paper no 1938[PDF]
Barth, E., B. Bratsberg, T.Hægeland and O. RaaumWho Pays for Performance2006IZA Discussion Paper No 2142[PDF]
Bratsberg, B., Hægeland, T. and O. RaaumLese- og tallforståelse, utdanning og arbeidsmarkedssuksess2006Universitetet i Stavanger, Lesesenteret
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, and Knut RøedThe Rise and Fall of Immigrant Employment: A Lifecycle Study of Labor Migrants to Norway2006[PDF]
Bratsberg, Bernt, Hege Marie Edvardsen, Oddbjørn Raaum og Kjetil SørlieUtflytting blant innvandrere i Norge2005Søkelys på arbeidslivet nr 2, årgang 22, s 181-192[PDF]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum og Knut RøedLifecycle Employment and Earnings of Labor Migrants to Norway2003[PDF]
Bratsberg, BerntForskningsprogrammet Sysselsetting og arbeidsmarked (1997-2001)2002[PDF]
Bratsberg, BerntLabor Market Assimilation of Immigrants in Norway2000[PDF]
Vis alle publikasjoner
Publisert 5. des. 2013 23:38 - Sist endret 10. aug. 2020 14:54