­
English

Norwegian IQ scores are falling – but genes are not to blame

Lenke til artikkel:

[DOI]

Forfattere:

Bratsberg, Bernt and Ole Røgeberg

År:

2019

Referanse:

The Science Breaker

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 236992
Frisch prosjekt: 1178 - Likhet under press? Nye perspektiver på ulikhet og inkludering