­
English

Economic returns to adult vocational qualifications

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Bratsberg, Bernt, Torgeir Nyen, Oddbjørn Raaum

År:

2020

Referanse:

Journal of Education and Work

33:2, 99-114

Sammendrag

Opplever personer som fullfører yrkesfaglig videregående skole og oppnår fagbrev i voksen alder at yrkesinntekten øker etter fullføringen? I samarbeid med Torgeir Nyen (FAFO) har Bernt Bratsberg og Oddbjørn Raaum studert dette for personer som ikke hadde fullført videregående skole ved alder 25. Arbeidet tar utgangspunkt i fødselskullene mellom 1973 og 1977 og følger individenes deltakelse i to programmer for voksne som tar fagbrev, samt deres yrkeskarrierer, i aldersspennet 25 til 40 år. De to programmene er praksiskandidatordningen og lærlingordningen for voksne. Studien finner at fagbrev i voksen alder har en positiv effekt på yrkesinntekt, og at effekten er særlig stor for kvinner i offentlig sektor. Yrkesinntektseffektene identifiseres i et empirisk rammeverk der personene antas å ha en uobservert årlig inntektsvekst, uavhengig av andre forhold.

Nøkkelord:

Vocational education and training, returns to training, apprenticeships, certification

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: NFR via FAFO
Oppdragsgivers prosjektnr.: 228247
Frisch prosjekt: 1105 - Adult Learning, Vocational Skills and Labour Market Outcomes

Oppdragsgiver: Norges Forskninsgråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 280350/GE
Frisch prosjekt: 1191 - Den fallende sysselsettingsraten og dens tiltagende sosiale gradient