­
English

Fagbrev i voksen alder

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Bratsberg, Bernt, Torgeir Nyen, Oddbjørn Raaum

År:

2017

Referanse:

Søkelys på arbeidslivet

vol 34(1.2), 23-43

Sammendrag (engelsk)

Gjennom lærlingordningen og praksiskandidatordningen kan voksne ta fagbrev og fullføre en yrkesfaglig videregående opplæring. I denne artikkelen analyserer vi hva som kjennetegner dem som oppnår sitt første fagbrev i voksen alder. Mens voksne med fagbrev fra praksiskandidatordningen har en sosial bakgrunn svært lik dem som ikke oppnår videregående kompetanse, har voksenlærlingene en bakgrunn svært lik den vi finner hos dem som fullfører yrkesfag som unge. Multinomiske regresjonsanalyser viser at særlig praksiskandidatordningen bidrar til å utjevne sosiale forskjeller i hvem som fullfører videregående opplæring.

Nøkkelord:

Videregående opplæring, fagopplæring, sosial reproduksjon

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: NFR via FAFO
Oppdragsgivers prosjektnr.: 228247
Frisch prosjekt: 1105 - Adult Learning, Vocational Skills and Labour Market Outcomes