­
English

Forskningsprogrammet Sysselsetting og arbeidsmarked (1997-2001)

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Bratsberg, Bernt

År:

2002

Referanse:

Andre skrifter

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1120 - Oppsummeringsrapport - programmet Sysselsetting og arbeidsmarked