­
English

The Effects of an Upper Secondary Education Reform on the Attainment of Immigrant Youth

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Brinch, C.N., B. Bratsberg og O. Raaum

År:

2008

Referanse:

Andre skrifter
Discussion Papers 528 - Statistics Norway

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1134 - En levedyktig velferdsstat