­
English

Voksne som tar fagbrev

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Bratsberg, B., T. Nyen, O. Raaum

År:

2016

Referanse:

Andre skrifter
Fafo-notat 11

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: NFR via FAFO
Oppdragsgivers prosjektnr.: 228247
Frisch prosjekt: 1105 - Adult Learning, Vocational Skills and Labour Market Outcomes