­
English

Arbeidsløshet og helse

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Reme, Bjørn-Atle, Jonathan Wörn, Anna Aasen Godøy, Rannveig Kaldager Hart, Bernt Bratsberg og Oddbjørn Raaum

År:

2021

Referanse:

Andre skrifter
Folkehelserapportens temautgave 2021. Folkehelsen etter covid-19. Pandemiens konsekvenser for ulike grupper i befolkningen. Rapport 2021. Oslo: Folkehelseinstituttet

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Forskningsrådet
Oppdragsgivers prosjektnr.: 316475
Frisch prosjekt: 1137 - The corona crisis and its economic consequences