­
English

Allmenngjøring i byggebransjen

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Bratsberg, Bernt og Mari Brekke Holden

År:

2015

Referanse:

Samfunnsøkonomen

vol 129(2), 68-80

Sammendrag (engelsk)

Allmenngjøring av tariffavtaler er trolig vårt viktigste tiltak mot sosial dumping. Til tross for bred enighet om å sikre likeverdige lønns- og arbeidsvilkår, skaper usikkerhet om virkningene uenighet om hvor ofte allmenngjøring bør tas i bruk. I denne artikkelen tar vi for oss allmenngjøringsvedtakene i byggebransjen og, basert på administrative registerdata, analyserer effektene av vedtakene på lønnsutvikling og langsiktig yrkesstatus. Identifikasjonen av effekter trekker på at allmenngjøringen ble innført på ulike tidspunkt i ulike fylker. Vi finner at allmenngjøringsvedtakene hevet timelønnen, særlig for østeuropeiske arbeidsinnvandrere. Allmenngjøringen førte også til at flere norske bygningsarbeidere fremdeles jobbet i bransjen tre år senere, mens vi sporer en økning i trygdede arbeidsinnvandrere.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1392 - Arbeidsinnvandring til Norge