­
English

Effekter av krav om forsørgelsesevne ved familiegjenforening

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Bratsberg, Bernt og Oddbjørn Raaum

År:

2010

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 4

Sammendrag (engelsk)

I 2003 ble regelverket for familieinnvandring endret slik at innvandrere etter asylsøknad med opphold på humanitært grunnlag møtte skjerpete krav om underhold ved gjenforening med ektefelle. Rapporten kartlegger effekter av regelendringen ved hjelp av informasjon fra ulike administrative registre koblet sammen på individnivå. Vi finner at regelendringen reduserte omfanget av både søknader og faktiske gjenforeninger med ektefelle etter fire år. Våre analyser viser også at underholdskravet medførte høyere sysselsetting, økt arbeidsinntekt og mindre avhengighet av sosialhjelp blant gifte innvandrere uten ektefelle med opphold på humanitært grunnlag. Effekter på arbeidsmarkedsutfall utover de tre første årene er usikre.

Nøkkelord:

Familieinnvandring, forsørgelsesevne, underholdskrav, arbeidsmarkedsutfall, sysselsetting

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1492 - Familieinnvandring og underholdskrav

ISBN:

978-82-7988-097-4

Kontakt:

oddbjorn.raaum@frisch.uio.no

Finansiering:

Utlendingsdirektoratet