­
English

Value added-indikatorer: Et nyttig verktøy i kvalitetsvurdering av skoler?

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Hægeland, Torbjørn, Lars J. Kirkebøen, Bernt Bratsberg og Oddbjørn Raaum

År:

2011

Referanse:

Andre skrifter
Statistisk sentralbyrå, Rapporter 42/2011

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Utdanningsdirektoratet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1471 - Analyser av læringsresultater