­
English

Utflytting blant innvandrere i Norge

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Bratsberg, Bernt, Hege Marie Edvardsen, Oddbjørn Raaum og Kjetil Sørlie

År:

2005

Referanse:

Søkelys på arbeidslivet

nr 2, årgang 22, s 181-192

Sammendrag (engelsk)

Langt fra alle innvandrere til Norge forblir her livet ut. Mer enn en halv million flyttet til Norge mellom 1967 og 2003, og av disse var omkring halvparten fortsatt bosatt i landet ved inngangen til 2004. Utflyttingsmønsteret varierer med landbakgrunn og innvandringsgrunn. Innvandrere fra OECD-land har ofte korte opphold, mens utflyttingsratene er lave for ikke-vestlige innvandrere. Svært få som kommer på familiegjenforening flytter ut, mens arbeidsinnvandrere har høy sannsynlighet for utflytting. Innen innvandrergrupper finner vi imidlertid en sterk samvariasjon mellom utflyttingsmønstre og sysselsetting; å være i jobb halverer sannsynligheten for å forlate landet i løpet av påfølgende år.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1161 - Returmigrasjon blant innvandrere i Norge

Finansiering:

Norges forskningsråd