­
English

Migrasjonsstrømmenes påvirkning på lønns- og arbeidsvilkår

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Bratsberg, Bernt og Oddbjørn Raaum

År:

2013

Referanse:

Samfunnsøkonomen

Nr 3, 18-29

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1392 - Arbeidsinnvandring til Norge