­
English

Prestasjonslønn i nye former

Forfattere:

Barth, Erling, Bernt Bratsberg og Oddbjørn Raaum

År:

2015

Referanse:

Bokkapittel
Norsk arbeidsliv i turbulente tider, Dale-Olsen, Harald (red). Kap 6, 121-136

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: