­
English

Integrering eller segmentering? Sysselsetting etter innvandringsgrunn

Forfattere:

Bratsberg, Bernt og Pål Schøne

År:

2015

Referanse:

Bokkapittel
Norsk arbeidsliv i turbulente tider, Dale-Olsen, Harald (red). Kap 11, 202-219

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: