­
English

Arbeidsinnvandring, rekruttering og fleksibilitet

Forfattere:

Bratsberg, Bernt, Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard og Oddbjørn Raaum

År:

2015

Referanse:

Bokkapittel
Norsk arbeidsliv i turbulente tider, Dale-Olsen, Harald (red). Kap 3, 56-82

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: