Elisabeth Fevang

Stipendiat
Bilde av Elisabeth   Fevang
Mobiltelefon 9517 6789

Utdannelse

Cand. Polit 2004

Forskningsinteresser

arbeidsmarkedsøkonomi

Curriculum Vitae

 

Prosjekter

­

 Kun pågående prosjekter
Prosjekt-ID:Tittel:
1106Long term effects of school interventions
1110Ulikhet, sosial bakgrunn og institusjoner
1111FoU, Handel, Produktivitet og Ulikhet
1122Effektevaluering av NAV-reformen: Arbeidsretting
1135Den offentlige eldreomsorgens betydning for yrkesaktivitet blant våre eldste arbeidstakere
1145Evaluering av skattereformen
1151Mobilisering av arbeidstilbudet
1156Utstøting fra arbeidsmarkedet
1172Social Insurance and Labor Market Inclusion in Norway
1174Hooks for change? Family and employment as pathways to social inclusion among crime-prone individuals
1178Likhet under press? Nye perspektiver på ulikhet og inkludering
1181Virkninger av en aktivitetsorientert velferdspolitikk
1191Den fallende sysselsettingsraten og dens tiltagende sosiale gradient
1223Globalisation, Institutions and the Welfare State
1307Strategisk instituttprogram om pensjonsforskning
1308Evaluering av kvalifiseringsprogrammet
1310Inntektssikring
1312Forløp av arbeidsledighet
1314Forløp av brukerkarrierer (SATS)
1315Undersysselsetting og deltid
1316Forholdet trygd/skatt og insentiver til arbeid
1330Evaluering av tiltak for å hjelpe personer med nedsatt arbeidsevne til å komme i arbeid
1331Sysselsetting blant funksjonshemmede i AKU
1338Bevegelser inn i, mellom og ut av NAVs ytelser
1391Arbeidsmarkeds- og trygdeforskning
1471Analyser av læringsresultater
3642Driving towards the low-emission society
4117Effects of Child Welfare Services
4133Sykefravær - Uførhet, normer og tiltak
4134Disentangling absence patterns
6513Entrepreneurship and Gender in Norway - Entrepreneurship, Gender, and Social capital

Utvalgte publikasjoner

­

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Fevang, Elisabeth, Ines Hardoy og Knut RøedTemporary Disability and Economic Incentives2017Economic Journal Vol 127(603), 1410-1432[PDF] [DOI]
Fevang, Elisabeth, Simen Markussen og Knut RøedThe Sick Pay Trap2014Journal of Labor Economics 32(2), 305-336[PDF]
Bratsberg, Bernt, Elisabeth Fevang and Knut RøedJob Loss and Disability Insurance2013Labour Economics Vol 24, 137-150[PDF] [DOI]
Fevang, E., S. Kverndokk and K. RøedLabor Supply in the Terminal Stages of Lone Parents' Lives2012Journal of Population Economics vol 25(4): 1399-1422[PDF]
Røed, Knut and Elisabeth FevangOrganizational Change, Absenteeism, and Welfare Dependency2007Journal of Human Resources Vol. 42, No. 1, 156-193
Vis alle publikasjoner

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Fevang, Elisabeth, Simen Markussen og Knut RøedNAV-reformen: Støvet legger seg etter en turbulent omstilling2014Søkelys på arbeidslivet nr 1-2, 83-98[PDF]
Fevang, E., S. Markussen, K. RøedSykepengefellen2013Samfunnsøkonomen Nr 9, 19-20
Fevang, E., S. Kverndokk and K. RøedOmsorg for foreldre - hvordan påvirkes yrkesaktiviteten?2009Søkelys på arbeidslivet no. 1, pp. 113-123[PDF]
Fevang, Elisabeth og Knut RøedOmstillinger og nedbemanninger blant pleiere ­ en belastning for Folketrygden?2005Søkelys på arbeidslivet Vol. 22, No. 2
Fevang, ElisabethLike mange undersysselsatte som arbeidsledige, men hvor stor Arbeidskraftreserve utgjør de?2004Søkelys på arbeidslivet nr 21, 177-185
Vis alle publikasjoner

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Fevang, Elisabeth, Simen Markussen, Knut Røed og Trond Christian VigtelBevegelser inn i, mellom og ut av NAVs ytelser2016Nr. 2[PDF]
Fevang, Elisabeth, Simen Markussen og Knut RøedTil, fra og mellom inntektssikringsordninger - før og etter NAV2013Nr. 1[PDF]
Fevang, Elisabeth, Steinar Strøm og Erik Magnus SætherEr kommunesektoren og/eller staten lønnsledende?2008Nr. 1[PDF]
Fevang, Elisabeth, Morten Nordberg og Knut RøedFormelle og totale skattesatser på inntekt for personer med svak tilknytning til arbeidsmarkedet2005Nr. 3[PDF]
Fevang, Elisabeth, Knut Røed, Oddbjørn Raaum og Tao ZhangUndersysselsatte i Norge: Hvem, hvorfor og hvor lenge?2004Nr. 7[PDF]
Fevang, Elisabeth, Knut Røed, Lars Westlie og Tao ZhangVeier inn i, rundt i, og ut av det norsketrygde- og sosialhjelpssystemet2004Nr. 6[PDF]
Vis alle publikasjoner

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://www.sv.uio.no/econ/forskning/memorandum/.

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Røed, Knut og Fevang, ElisabethOrganisational Change, Absenteeism and Welfare Dependency2005Nr. 20[PDF]
Vis alle publikasjoner

HERO Skrifter

HERO er Helseøkonomisk forskningsprogram ved Universitet i Oslo, og er et samarbeid mellom Frischsenteret, Økonomisk institutt og Institutt for helseledelse og helseøkonomi. Her legger vi kun ut publikasjoner skrevet av forfatter ved Frischsenteret. Komplett liste finnes på http://www.med.uio.no/helsam/forskning/nettverk/hero/publikasjoner/skriftserie/.

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Fevang, E., Kverndokk, S., Røed, K.A model for supply of informal care to elderly parents2008Nr. 12[PDF]
Fevang, Elisabeth, Snorre Kverndokk, Knut RøedInformal Care and Labor Supply2008Nr. 8[PDF]
Knut Røed and Elisabeth FevangOrganisational Change, Absenteeism and Welfare Dependency2005Nr. 9[PDF]
Fevang, ElisabethDe syke pleierne En analyse av sykefravær blant sykepleiere og hjelpepleiere2004Nr. 5[PDF]
Vis alle publikasjoner

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Fevang, Elisabeth, Inés Hardoy, og Knut RøedGetting Disabled Workers Back to Work: How Important Are Economic Incentives?2013IZA Discussion Paper no 7137[PDF]
Fevang, Elisabeth, Simen Markussen og Knut RøedThe Sick Pay Trap2011IZA Discussion paper no 5655[PDF]
Bratsberg, Bernt, Elisabeth Fevang and Knut RøedDisability in the Welfare State: An Unemployment Problem in Disguise?2010IZA DP No. 4897[PDF]
Fevang, Elisabeth, Snorre Kverndokk, Knut RøedInformal Care and Labor Supply2008IZA Discussion Paper No. 3717[PDF]
Vis alle publikasjoner
Publisert 5. des. 2013 23:41 - Sist endret 11. juli 2016 16:57