­
English

De syke pleierne En analyse av sykefravær blant sykepleiere og hjelpepleiere

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Fevang, Elisabeth

År:

2004

Referanse:

HERO Skrifter
Nummer i serie: 5

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4101 - Økonomi og helse

ISBN:

82-7756-136-9

Kontakt:

elisabeth.fevang@frisch.uio.no

Finansiering:

Norges forskningsråd