­
English

Hvem velger elbil? Kjennetegn ved norske elbileiere 2011-2017

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Fevang, Elisabeth, Erik Figenbaum, Lasse Fridstrøm, Askill H. Halse, Karen E. Hauge, Bjørn G. Johansen og Oddbjørn Raaum

År:

2020

Referanse:

Andre skrifter
TØI Rapport 1780/2020

Sammendrag

Denne rapporten beskriver kjennetegn ved alle norske elbileiere og øvrige bileiere ved hjelp av sammenkoblete norske registerdata for personer og husholdninger i perioden 2011-2017. Det er første gang denne typen data har blitt brukt i et forskningsprosjekt om elbiler og politikk for å stimulere til kjøp/bruk av elbil. Vi finner at elbileiere særlig er familier med barn, at de bor i sentrale strøk og at de har høyere inntekt og utdanning enn andre bileiere. De som må betale bompenger på vei til jobb, har også oftere elbil. Eiere av elbil har over tid blitt likere andre bileiere. Når bileiere kjøper en elbil, beholder de ofte den gamle bilen, men det har blitt vanligere enn før å kvitte seg med den gamle bilen når en kjøper elbil.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 267942
Frisch prosjekt: 3642 - Driving towards the low-emission society

ISBN:

978-82-480-2299-2