­
English

Like mange undersysselsatte som arbeidsledige, men hvor stor Arbeidskraftreserve utgjør de?

Forfattere:

Fevang, Elisabeth

År:

2004

Referanse:

Søkelys på arbeidslivet

nr 21, 177-185

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: