­
English

Er kommunesektoren og/eller staten lønnsledende?

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Fevang, Elisabeth, Steinar Strøm og Erik Magnus Sæther

År:

2008

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 1

Sammendrag (engelsk)

Jo høyere utdanning og/eller jo lengre yrkeserfaring arbeidstakeren har og/eller jo høyere lønte arbeidstakerne generelt er, desto klarere er privat sektors lønnslederposisjon. Kommunen og staten er lønnsleder blant enkelte lavere lønte arbeidstakere, dette gjelder spesielt blant personer med kort yrkeserfaring. Privat sektor løfter lønnstaket i fordelingen av lønn i den norske arbeidsstyrken, mens kommunene og staten løfter lønnsgulvet. Konkurransen om arbeidskraften som private bedrifter møter, er i liten grad knyttet til offentlig sektor; det er andre private aktører som er de hardeste konkurrentene i forhold til å rekruttere og beholde arbeidskraft.

Nøkkelord:

Lønnsfordeling, kommune, stat, helseforetak og privat sektor

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1362 - Er kommune eller stat lønnsledende?

ISBN:

978-82-7988-082-0

Finansiering:

KS (Kommunenes interesse og arbeidsgiverorganisasjon) og staten ved Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD).