Karen Evelyn Hauge

Forsker
Bilde av Karen Evelyn Hauge
Mobiltelefon 4142 9619

Utdannelse

  • Master i økonomi og ressursforvaltning, Universitet for miljø og biovitenskap, 2004
  • PHD, Universitetet i Oslo, 2010

Forskningsinteresser

Atferdsøkonomi, Økonomiske eksperimenter, Miljøpolitiske virkemidler

Curriculum Vitae

 

Prosjekter

­

 Kun pågående prosjekter
Prosjekt-ID:Tittel:
1173Work Life Challenges - workforce management and worker involvement solutions
1330Evaluering av tiltak for å hjelpe personer med nedsatt arbeidsevne til å komme i arbeid
1671New causal evidence on the effects of activation- and workplace intervention policies for reducing sickness absence
1672Sustaining the welfare and working life model in a diversified society
3100Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)
3185Sustainable transformation to sustainability
3642Driving towards the low-emission society
4117Virkninger av barnevern
4330Normer og prioriteringer ved sykefravær
8104Causes of Bargaining Failure

Utvalgte publikasjoner

­

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hauge, Karen Evelyn, Kjell Arne Brekke, Karine Nyborg, Jo Thori LindSustaining cooperation through self-sorting: The good, the bad, and the conditional2019Proceedings of the National Academy of Sciences Vol 116(12), 5299-5304[PDF] [DOI]
Hauge, Karen Evelyn and Marte Eline UlvestadHaving a bad attitude? The relationship between attitudes and sickness absence2017IZA Journal of Labor Policy 6(1), 1-27[PDF] [DOI]
Hauge, Karen EvelynGenerosity and guilt: The role of beliefs and moral standards of others2016Journal of Economic Psychology Vol 54, 35-43[PDF] [DOI]
Hauge, Karen Evelyn, Kjell Arne Brekke, Lars-Olof Johansson, Olof Johansson-Stenman and Henrik SvedsäterKeeping others in our mind or in our heart? Distribution games under cognitive load2016Experimental Economics volum 19, 562-576[PDF] [DOI]
Hauge, Karen Evelyn and Ole RøgebergRepresenting Others in a Public Good Game2015Games 6, 381-393[PDF] [DOI]
Hauge, KarenMoral opinions are conditional on the behavior of others2015Review of Social Economy Vol 73(2), 154-175[PDF] [DOI]
Brekke, Kjell Arne, Karen E. Hauge, Jo Thori Lind og Karine NyborgPlaying with the good guys. A public good game with endogenous group formation2011Journal of Public Economics Vol 95(9-10), 1111-1118[PDF]
Vis alle publikasjoner

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Markussen, Simen, Marte E. Ulvestad, Oddbjørn Raaum, Karen E. HaugeKan kjønnsforskjellen i sykefravær forklares av holdninger, normer og preferanser?2015Søkelys på arbeidslivet Årgang 32 Nr 4 2015 s298[PDF]
Hauge, KarenNår Rasmus, Viljar og Egil skal investere i energieffektiv teknologi2014Samfunnsøkonomen vol 28(1), 27-37[PDF]
Fjærtoft, Ragnhild og Karen HaugeÅrets forskermøte2008Samfunnsøkonomen nr 1, 42-45
Vis alle publikasjoner

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hauge, Karen, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum og Marte UlvestadKan kjønnsforskjellen i sykefravær forklares av holdninger, normer og preferanser?2015Nr. 1[PDF]
Vis alle publikasjoner

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hauge, Karen and Ole RøgebergContributing to Public Goods as Individuals versus Group Representatives: Evidence of Gender Differences2014Nr. 16[PDF]
Brekke, Kjell Arne, Karen E. Hauge, Jo Thori Lind og Karine NyborgPlaying with the Good Guys: A Public Good Game with Endogenous Group Formation2009Nr. 8[PDF]
Vis alle publikasjoner

CREE skrifter

CREE er Oslo Centr for Environmentally friendly Energy, og er et samarbeid mellom Frischsenteret, Økonomisk institutt og Statistisk sentralbyrå. Her legger vi kun ut publikasjoner skrevet av forfatter ved Frischsenteret. Komplett liste finnes på https://www.cree.uio.no/publications/CREE_working_papers/

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hauge, Karen and Ole RøgebergContributing to Public Goods as Individuals versus Group Representatives: Evidence of Gender Differences2014Nr. 16[PDF]
Vis alle publikasjoner

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hauge, Karen, Kjell Arne Brekke, Lars-Olof Johansson, Olof Stenman-Johansson and Henrik SvedsäterKeeping others in our mind or in our heart? Distribution games under cognitive load2014Working paper in Economics no 600, University of Gothenburg[PDF]
Fearnley, Nils, Karen Hauge og Marit KilliVeileder: Nyttekostnadsanalyse av enklere kollektivtransporttiltak. Revidert 20102010Rapport 1121/2010, TØI
Hauge, KarenMorality and economic decisions: An experimental approach2010PHD-thesis, Department of Economics, University of Oslo
Hauge, Karen, Kjell Arne Brekke, Lars-Olof Johansson, Olof Stenmann-Johansson and Henrik SvedsäterAre social preferences skin deep? Dictators under cognitive load2009Workingpaper in Economics No 371, University of Gothenburg
Aaheim, Asbjørn og Karen HaugeImpact of climate change on travel habits: A national assessment based on individual choices2005Rapport 2005:07. CICERO, Oslo
Hauge, KarenVarmere i stua, varmere på kloden2005CICERONE nr 1
Vevatne, Jonas, Hege Westskog og Karen HaugeBetydningen av kommunal klimapolitikk. Virkemidler, potensial og barrierer2005Rapport 2005:06. CICERO, Oslo
Vis alle publikasjoner
Publisert 7. des. 2013 08:53 - Sist endret 11. juli 2016 17:00