­
English

Årets forskermøte

Forfattere:

Fjærtoft, Ragnhild og Karen Hauge

År:

2008

Referanse:

Samfunnsøkonomen

nr 1, 42-45

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: