­
English

Når Rasmus, Viljar og Egil skal investere i energieffektiv teknologi

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Hauge, Karen

År:

2014

Referanse:

Samfunnsøkonomen

vol 28(1), 27-37

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)