­
English

Sustaining cooperation through self-sorting: The good, the bad, and the conditional

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Hauge, Karen Evelyn, Kjell Arne Brekke, Karine Nyborg, Jo Thori Lind

År:

2019

Referanse:

Proceedings of the National Academy of Sciences

Vol 116(12), 5299-5304

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)

Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 268174
Frisch prosjekt: 3185 - Sustainable transformation to sustainability