­
English

Betydningen av kommunal klimapolitikk. Virkemidler, potensial og barrierer

Forfattere:

Vevatne, Jonas, Hege Westskog og Karen Hauge

År:

2005

Referanse:

Andre skrifter
Rapport 2005:06. CICERO, Oslo

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: