­
English

Generosity and guilt: The role of beliefs and moral standards of others

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Hauge, Karen Evelyn

År:

2016

Referanse:

Journal of Economic Psychology

Vol 54, 35-43

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3134 - Self-image and sustainability