­
English

Moral opinions are conditional on the behavior of others

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Hauge, Karen

År:

2015

Referanse:

Review of Social Economy

Vol 73(2), 154-175

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3134 - Self-image and sustainability