English version of this page

Om Frischsenteret

Frischsenteret

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning er en uavhengig stiftelse opprettet av Universitetet i Oslo. Frischsenteret utfører anvendt samfunnsøkonomisk forskning innenfor en rekke ulike temaområder i samarbeid med Økonomisk institutt og andre enheter ved universitetet og støtter den utdanningen som gis i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo.

Organisasjonskart

Prosjektorganisering og finansiering

De fleste forskningsprosjektene utføres i samarbeid mellom fulltids ansatte forskere ved Frischsenteret og vitenskapelig ansatte ved Økonomisk institutt ved UiO og andre norske og utenlandske forskningsinstitusjoner. De nære båndene med Økonomisk institutt reflekterer Frischsenterets målsetting om å knytte sammen teoretisk og anvendt forskning. Frischsenteret har også stipendiater som deltar på doktorgradsprogrammet ved Økonomisk institutt og studentassistenter knyttet til spesielle prosjekter for å skrive hovedoppgave eller på annen måte bidra til forskningen.

De siste årene har Frischsenteret samarbeidet innenlands med Handelshøyskolen BI, Norges Handelshøyskole, Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet (Trondheim), Statistisk sentralbyrå og Institutt for samfunnsforskning. Utenlands har Frischsenteret samarbeidet med Centre for Operations Research and Economics ved the Catholic University of Louvain, Gøteborgs Universitet, Centre for Labour Market and Social Research ved Handelshøyskolen i Århus, Kansas State University, NorthWestern University, Pennsylvania State University, UC Berkeley, UC Santa Barbara, Universitetet i Stockholm og University of Warwick.

Forskningsprosjektene er i hovedsak finansiert av Norges forskningsråd, departementer og internasjonale organisasjoner. Frischsenteret arbeider også med tredje hovedrapport fra FNs "Intergovernmental Panel on Climate Change".

Publisert 5. juni 2013 13:53 - Sist endret 2. juni 2021 15:08