English version of this page

Ragnar Anton Kittil Frisch

Ragnar Frisch ble født i Kristiania (Oslo) 3. mars 1895. Han ble professor ved det Kongelige Frederiks Universitet (fra 1939 Universitetet i Oslo) i 1931. I 1932 opprettet han Universitetets Økonomiske Institutt som et uavhengig forskningslaboratorium, med seg selv som leder og med Trygve Haavelmo som assistent fra 1933. Universitetet ble stengt i 1943 og etter frigjøringen gjenoppsto instituttet som en del av universitetet og fikk da navnet  Sosialøkonomisk institutt. Frisch var gjennom sine forelesninger og kompendier den helt dominerende lærerkraft i den femårige økonomistudiet som ble opprettet i 1935. 

 

Ragnar Frisch sto sentralt i internasjonal teoriutvikling på 1930-tallet. Hans mest kjente publikasjoner kom ut i 1931-36. I denne perioden spilte han en svært aktiv rolle innen Econometric Society, som han hadde vært med å stifte i 1930) og som redaktør av Econometrica. Sammen med fagfeller innen Econometric Society var han en forkjemper internasjonalt for å gjøre økonomifaget mer vitenskapelig basert. Han ble tildelt (sammen med Jan Tinbergen) Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel  ved den første tildelingen i 1969. Ragnar Frisch døde i 1973.

Ragnar Frisch
(1895-1973)

Olav Bjerkholt
Memo 08/2018

Ragnar Frisch og anvendt forskning

Olav Bjerkholts foredrag på åpningskonferanse for Frischsenteret, 21. mai 1999

Om Ragnar Frisch

-Bakkgrunds- materiale
-Wikipedia.no
-Nobelprize.org
-"Gullsmeden som fikk Nobelprisen"

Ragnar Frisch: An annotated bibliography

Kåre N. Edvardsen
Frisch rapport 4/2001