2022

Publisert 21. juni 2022 11:40

The Economist skriver i en artikkel om paperet «Chinese aid and local corruption”, skrevet av forskerne Andreas Kotsadam (Frischsentert) og Ann-Sofie Isaksson (University of Gothenburg).
Artikelen -> https://www.frisch.uio.no/publikasjoner/?pubid=1405
Artikkelen undersøker om kinesisk bistandspraksis gir næring for korupsjon.

 

The Economist -> 
https://www.economist.com/special-report/2022/05/20/chinese-loans-and-investment-in-infrastructure-have-been-huge

Publisert 21. apr. 2022 15:19

I april lanserte FNs klimapanel en rapport som ser på løsninger for å begrense klimaendringene på en bærekraftig måte. For selv om FNs generalsekretær António Guterres advarer om at  klimakatastrofen er nær, kan den fortsatt avverges. Frisch forsker Snorre Kverndokk og CICERO forsker Elin Lerum Boasson har mange innspill til løsninger.

Til Websiden med UiO Podkast:

https://www.uio.no/om/aktuelt/universitetsplassen/podkast/episoder/hva-kan-vi-gj%C3%B8re-for-%C3%A5-unng%C3%A5-klimakatastrofe.mp3?vrtx=view-as-webpage

Publisert 21. apr. 2022 15:18

Tyrkia er en stor produsent av sement med nærmere 60 sementfabrikker. Innføringen av en karbontoll i EU vil påvirke EUs import av sement fra Tyrkia, og Tyrkia er derfor opptatt av mulighetene for å redusere klimagassutslippene fra denne sektoren. I den forbindelse ble Snorre Kverndokk invitert til å holde et foredrag for organisasjonen for tyrkisk sementproduksjon (Turkish Cement Manufacturers’ Association). Foredraget var et webinar holdt 20. april med tittelen "Opportunities for emission reductions in the production and use of cement", og bygger på et fellesarbeid med Oskar Vågerö and Eric Nævdal.

https://www.youtube.com/watch?v=RvQWIyTNEXs

Publisert 12. apr. 2022 11:01

Denne uka kom den siste delrapporten fra FNs klimapanel. Å nå målet om maks 1,5 graders oppvarming kan virke håpløst, men vi gir oss ikke. I dagens forgård ser vi på konkrete klimatiltak, sektor for sektor.

Panelet:

Snorre Kverndokk - Seniorforsker ved Frichsenteret
Anja Røyne - Fysiker, Universitetet i Oslo
Sigrun Gjerløw Aaland - leder, miljøstiftelsen Zero

NRK Podkast:

https://radio.nrk.no/podkast/abels_taarn/l_b3d228bb-889b-4dc1-9228-bb889b0dc1d3

Publisert 15. feb. 2022 14:34

Innvandrerandelene i den eldre befolkningen vil øke sterkt de nærmeste årene. Tradisjonelt har innvandrere fra lavinntektsland hatt en tilbøyelighet til å forlate arbeidslivet tidligere enn norskfødte, også betinget på yrkesdeltakelse fram til tidligpensjonsalder. Reformene av det norske pensjonssystemet kan ha bidratt til å endre på dette. Vi studerer effekter av AFP-reformen i privat sektor og finner at de positive arbeidstilbudsresponsene var sterkere for innvandrere fra lavinntektsland enn for norskfødte. Blant personer med antatt rett på privat sektor-AFP anslår vi at forskjellen i yrkesdeltakelse ved alder 63–66 år mellom innvandrere fra lavinntektsland og norskfødte ble redusert fra ni til ett prosentpoeng.

Frisch forskerne Bernt Bratsberg og Knut Røed har skrevet en artikkel om dette i Søkelys på arbeidslivet.

https://www.idunn.no/doi/10.18261/issn.1504-7989-2022-01-01