­
English

Sosioøkonomiske risikogrupper, vaksinasjon og pandemisk influensa

Prosjektnr4163
ProsjektansvarligOle Røgeberg
OppdragsgiverNFR via OsloMet
Oppdragsgivers prosjektnr.302336
ProsjektdeltakereOle Røgeberg
Prosjektperiode2020 - 2013

Prosjektbeskrivelse

Hvem får alvorlig influensasykdom, og hvordan kan sosial ulikhet i utdanning og inntekt medføre ulikhet i influensavaksinering, sykelighet og død forårsaket av influensa, og helse og dødelighet senere i livet?

Prosjekt hos prosjekteier OsloMet:
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/panrisk

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert