­
English

The association between socioeconomic status and pandemic influenza: systematic review and meta-analysis

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Mamelund, Svenn Erik, Clare Shelley-Egan, Ole Røgeberg

År:

2021

Referanse:

PLOS One

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: NFR via OsloMet
Oppdragsgivers prosjektnr.: 302336
Frisch prosjekt: 4163 - Sosioøkonomiske risikogrupper, vaksinasjon og pandemisk influensa