print logo
­

Mot en mer evidensbasert arbeids- og velferdspolitikk?

Om publikasjonen

Forfattere:

Markussen, S. og K. Røed

År:

2013

Serie:

Bokkapittel

Prosjekt: