­
Norwegian

Mot en mer evidensbasert arbeids- og velferdspolitikk?

Authors:

Markussen, S. og K. Røed

Year:

2013

Reference:

Bokkapittel
Arbeidsdepartementet 100 år, festskrift, Hege Forbord (Red)

Project:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: