­
English

Influencing bureaucratic Decisions

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Fehr, Nils-Henrik von der og Lone Semmingsen

År:

2000

Referanse:

Memorandum
Nummer i serie: 9

JEL:

K21, L40

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: