print logo
­

Attracting responsible employees: Green production as labor market screening

Om publikasjonen

Forfattere:

Brekke, K.A., og K. Nyborg

År:

2008

Tidsskrift:

Resource & Energy Economics

Serie:

Vitenskapelige tidsskrift

Prosjekt:

3113 - Grønne konsumenter og produsenter