­
Norwegian

Statlige ambisjoner og lokale beslutninger i omsorgspolitikken

Authors:

Iversen, Tor, Sofie Waage Skjeflo, Nina Bruvik Westberg og Henning Øien

Year:

2021

Reference:

Samfunnsøkonomen

Project:

Oppdragsgiver: NFR
Oppdragsgivers prosjektnr.: 256570
Frisch prosjekt: 4116 - Incentives, Efficiency and Quality of Care in Long Term Care For The Elderly