­
English

Statlige ambisjoner og lokale beslutninger i omsorgspolitikken

Forfattere:

Iversen, Tor, Sofie Waage Skjeflo, Nina Bruvik Westberg og Henning Øien

År:

2021

Referanse:

Samfunnsøkonomen

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: NFR
Oppdragsgivers prosjektnr.: 256570
Frisch prosjekt: 4116 - Incentives, Efficiency and Quality of Care in Long Term Care For The Elderly