­
Norwegian

Kan kjønnsforskjellen i sykefravær forklares av holdninger, normer og preferanser?

Link to article:

[PDF]

Authors:

Markussen, Simen, Marte E. Ulvestad, Oddbjørn Raaum, Karen E. Hauge

Year:

2015

Reference:

Søkelys på arbeidslivet

Årgang 32 Nr 4 2015 s298

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 227103
Frisch prosjekt: 4134 - Disentangling absence patterns