­
English

Kommunale merkostnader som følge av Kaasautvalgets anbefalinger

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Dønnum, H, S. Kverndokk og P. Wangsness

År:

2012

Referanse:

Andre skrifter
Rapport til KS, Price Waterhouse Coopers

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4101 - Økonomi og helse