­
English

Koordinering av inntektsoppgjørene i Norge og Sverige 1961-1999

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Barkbu, Bergljot Bjørnson

År:

2000

Referanse:

Frisch Arbeidsnotat
Nummer i serie: 3

Sammendrag (engelsk)

Arbeidsnotatet dokumenterer konstruksjonen av indikatorer for koordinering av lønnsdannelsen i Norge og Sverige i perioden 1961-1999. Det benyttes fem mål på koordineringsomfang for hvert enkelt lønnsoppgjør; i) oppgjørsform (forbundsvist eller samordnet), ii) eventuell statlig medvirkning, iii) koordinering på arbeidstakersiden, iv) koordinering på arbeidsgiversiden, og v) samarbeidsklima mellom partene. Både i Norge og Sverige har koordinert lønnsdannelse lange tradisjoner. I begge land gikk en i større eller mindre grad bort fra koordinerte lønnsoppgjør i en periode på 1980-tallet. Mens dette i Sverige ble en innledning til en varig overgang til mer desentraliserte oppgjørsformer, har koordineringstanken blitt gjenreist i Norge på 1990-tallet.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Sysselsettingsutvalget
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1302 - Inntektspolitikk og arbeidsledighet

ISBN:

82-7988-012-7

Kontakt:

bergljob@online.no

Finansiering:

Utvalget for sysselsetting og verdiskapning