­
English

Er dette den store norske boligboblen?

Forfattere:

Røgeberg, Ole

År:

2012

Referanse:

Samfunnsøkonomen

nr. 2, 38-47

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: