­
English

Nytt senter for samfunnsøkonomisk energiforskning

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Kverndokk, Snorre

År:

2011

Referanse:

Klima

3.11, 32-33

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)