English ­

Innspill til Samarbeidsutvalget for klimaforskning fra et sosialøkonomisk ståsted

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Kverndokk, Snorre

År:

1999

Referanse:

Andre skrifter
Faktagrunnlaget og utfordringene i klimaforskningen", Konferanserapport, Raddisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo, 17. november 1999. Norges Forskningsråd

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: