­
English

Innfasing av vindkraft

Forfattere:

Førsund, Finn R.

År:

2011

Referanse:

Samfunnsøkonomen

nr 3, 46-54

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)