­
English

Gammel narkotikapolitikk møter ny kunnskap

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Røgeberg, Ole

År:

2011

Referanse:

Minerva

nr 4, 37-42

Summary

De siste førti årene har vi hatt en felles forståelse av narkotikaproblemet. At forskning har avvist stadig flere av våre antagelser, har påvirket verken konsensusen eller politikken.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 201336
Frisch prosjekt: 4141 - Addiction, Choice and Responsible Agency