­
English

Skolebidragsindikatorer for videregående skoler i Oslo

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Hægeland, T., Kirkebøen, L.J. og O. Raaum

År:

2010

Referanse:

Andre skrifter
Rapport 36/2010, Statistisk sentralbyrå

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Utdanningsetaten
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1490 - Resultatindikatorer og karakterpraksis i Osloskolen